Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย EP.1-64 (จบ) [ซีรี่ส์จีน]

คะแนน : No rating

ประเทศ : จีน

ปีที่ฉาย : 2023

ประเภท : ซีรี่ย์จีนซับไทย

ไป๋ฉี เจ้าของบาร์ผู้ถนัดเรื่องมิกซ์เหล้า และฝูอวี่ นักชิมเหล้าผู้สูญเสียต่อมรับรส พวกเขาใช้การชิมสุราเปิดประตูสู่เรื่องราวที่อยู่ในหัวใจของลูกค้า คลี่คลายปมในใจ ปลอมประโลมดวงวิญญาณของผู้คนเหล่านั้น และได้เติบโตขึ้นโดยเรียนรู้ผ่านเรื่องราวของผู้อื่น จนกระทั่งไป๋ฉีได้แรงบันดาลใจในการมิกซ์เหล้า ที่สามารถฟื้นฟูต่อมรับรสของฝูอวี่ให้กลับมาเป็นปกติได้ในที่สุด
ตอนของ "Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย EP.1-64 (จบ)"

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 01

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 02

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 03

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 04

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 05

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 06

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 07

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 08

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 09

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 10

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 11

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 12

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 13

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 14

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 15

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 16

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 17

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 18

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 19

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 20

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 21

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 22

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 23

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 24

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 25

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 26

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 27

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 28

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 29

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 30

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 31

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 32

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 33

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 34

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 35

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 36

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 37

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 38

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 39

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 40

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 41

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 42

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 43

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 44

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 45

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 46

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 47

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 48

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 49

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 50

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 51

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 52

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 53

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 54

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 55

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 56

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 57

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 58

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 59

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 60

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 61

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 62

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 63

Order of the Sommelier (2022) สุราบัญชารัก ซับไทย 64

Facebook Page
ประเภท
กำลังโหลด...

HealthNewsNet by DoktorWeigl.de