Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ) [ซีรี่ส์จีน]
ตำนานรักเหนือภพ Journey of flower พากย์ไทย ละคร "ตำนานรักเหนือภพ (Journey of flower)" ดัดแปลงมาจากนวนิยายออนไลน์สุดฮิตของ "เฟรช กั๋วกั่ว" เรื่อง "ฮัวเชียนกู่"   ซึ่งถูกนำมาเผยแพร่เป็นครั้งแรกทาง jjwxc.net หนึ่งในเว็บไซต์ด้านวรรณกรรมออนไลน์ใหญ่สุดของจีน โดยเนื้อหาอ้างอิงตำนานของลัทธิเต๋าที่กล่าวถึงวิถีทางสู่การเป็นเซียน และเมื่อนำมาดัดแปลงเป็นละครก็ได้มีการดัดแปลงเนื้อหา โดยผู้ประพันธ์นิยายเรื่องนี้ได้มาร่วมเขียนบทละครด้วยเนื้อหาในละครกล่าวถึงเรื่องราวความรักของเด็กสาวชะตาอาภัพ นามว่า  "ฮัวเชียนกู่"ผู้ไม่ปรารถนาสิ่งใดนอกจากการมีชีวิตเรียบง่ายและได้อยู่เคียงข้างชายที่ตนรัก  กับเทพเซียนผู้พิทักษ์หกภพภูมิ "ไป๋จื่อฮั่ว" ผู้สุขุม เยือกเย็น และยอมเสียสละทุกสิ่งเพื่อปกป้องสำนักเซียนฉางหลิว ตลอดจนหกภพภูมิ
ตอนของ " Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย Ep.1-50 (จบ)"

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 01

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 02

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 03

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 04

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 05

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 06

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 07

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 08

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 09

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 09

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 10

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 11

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 12

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 13

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 14

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 15

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 16

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 17

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 18

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 19

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 20

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 21

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 22

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 23

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 24

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 25

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 26

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 27

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 28

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 29

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 30

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 31

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 32

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 33

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 34

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 35

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 36

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 37

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 38

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 39

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 40

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 41

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 42

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 43

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 44

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 45

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 46

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 47

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 48

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 49

Journey of flower ฮวาเชียนกู่ ตำนานรักเหนือภพ พากย์ไทย 50

Facebook Page
ประเภท
กำลังโหลด...